CANactions

Публікація за результатами освітньої програми Advanced Studies in Integrated Urban Development 2017/2018

Публікація є результатом освітньої програми Advanced Studies in Integrated Urban Development 2017/2018, орієнтованої на фахівців, що працюють у сфері міського розвитку. Програма побудована на методології CANactions та спрямована на впровадження стратегічного дизайну та інтегрованого планування як підходу до роботи в реальних умовах функціонування українських міст, розглянутих у ширшому контексті динамічних перетворень в Центрально-Східній Європі та країнах, що розвиваються.

Разом із куратором Урсом Томанном та під керівництвом міжнародної групи менторів, 27 студентів ASIUD 2017/2018 вивчали теоретичні засади інтегрованого міського розвитку та стратегічного планування, а також набували практичного досвіду з розробки ефективних проектно-планувальних пропозицій в умовах комплексного міського середовища на прикладі дослідження сусідства Збоїща у Львові.
«Перезавантаження» програми у форматі ASIUD 2.0 стало практичною реалізацією мети CANactions — ще більше фокусуватися на проектній роботі як основному елементі освітнього процесу і, в той же час, мати змогу надавати
студентам простір для здобування нових знань, провокуючи їх до критичного погляду на проектну роботу та процес навчання загалом.
Публікація містить фінальні проекти міждисциплінарних груп учасників програми, що відображають процес розробки, тестування та презентації ідей та концепцій, сформованих під час навчання, а також тексти наставників та викладачів програми ASIUD 2017/18: Владислава Тимінського, Урса Томанна, Єгора Власенка, Рудольфа Грефа, Міхаеля Енгеля, Міріам Німеєр, Андріуса Неміцкаса. Видання насичене фото, зображеннями, колажами, схемами, розробленими в рамках навчального процесу.

Загальні принципи і підходи дослідження та поетапної проектної роботи, викладені в публікації, є актуальними та корисними для вивчення та застосування широким колом професіоналів.
За темою