CANactions

Завершені освітні програми

Весняна Школа 'Borders are for Crossing'
8-денна міжнародна програма, організована разом з Independent School for the City, присвячена дослідженню впливу трансферу людей, ідей, товарів та фінансів на просторові, соціальні, економічні та політичні процеси в та поза межами країн Заходу. Програма сфокусована на вивченні глобального явища міграції та розробці сценаріїв та стратегій розвитку для міських районів Роттердаму, які підлягають модернізації.