CANactions

Освітні принципи Школи CANactions

Міждисциплінарний підхід
В основі освітнього процесу Школи — взаємодія та обмін досвідом між представниками різних професій, що безпосередньо пов'язані з міським розвитком: архітекторами, містопланувальниками, соціологами, політологами, економістами та представниками інших дотичних галузей. Інтеграція керівних принципів та методик різних дисциплін дозволяє формувати комплексний підхід до аналізу міського середовища та подальшої розробки проектних концепцій і стратегій.
Команда робота та навчання через власний досвід
Навчання та проектна робота в рамках програм CANactions відбувається в міждисциплінарних командах та базується на методиці learning-by-doing (навчання через власний досвід). Такий підхід сприяє розвитку проактивності учасників, здатності до саморефлексії, відповідальності за власні та командні рішення, а також навичок критичного аналізу, концептуалізації та практичного застосування здобутих знань та вмінь.
Навчання на основі проектної роботи
Одна з цілей Школи — поглиблення навичок ефективної практичної роботи студентів у реальних умовах функціонування сучасних міст. Для цього ми застосовуємо проектну методологію — активне вивчення урбаністичних процесів та явищ на прикладі реальних кейсів, включаючи взаємодію учасників із ключовими стейкхолдерами, польову роботу, а також тестування проектних концепцій на різних стадіях розробки за участі місцевих громад.
Стратегічний підхід до міського дизайну та просторового планування
Проектна робота у рамках навчального процесу в CANactions School базується на впровадженні принципів стратегічного міського дизайну та просторового планування — комплексного підходу, що націлений на визначення візії, стратегічних цілей та конкретних дій щодо майбутнього розвитку певної міської території та/або міста загалом.
Співпраця з широкою мережею міжнародних експертів та інституцій
Школа CANactions орієнтується на співпрацю з провідними світовими експертами та інституціями, створюючи професійні мости між Україною та іншими країнами з досвідом міського розвитку, який може бути корисним вивчати та інтегрувати. Ми запрошуємо лекторів та тьюторів зі всього світу, підтримуючи студентів у здобутті навичок, вмінь та знань у дослідженнях, дизайні і плануванні міста, одночасно залучаючи їх до роботи з реальними кейсами.
Освітні програми Школи CANactions розроблено для

■ Представників агенцій міського розвитку та інститутів міст
■ Працівників міських адміністрацій, які займаються міським розвитком та/або міським плануванням
■ Активістів і представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з міським розвитком
■ Підприємців, що зацікавлені в урбаністичних проектах
■ Молодих фахівців у галузі містопланування, міського дизайну, архітектури та будівництва, які мають щонайменше 2-3 роки досвіду роботи
■ Критично мислячих дослідників та фахівців у сфері економіки, політики, культури, журналістики, соціології та інших дисциплін, які зацікавлені у вивченні сучасних тенденцій міського розвитку в Україні та країнах Центрально-Східної Європи загалом.
Програми школи CANactions